Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

16:23
terriblelove
16:23

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viairmelin irmelin
terriblelove
16:23
9342 20cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
terriblelove
16:22
1341 b860
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viairmelin irmelin
terriblelove
16:22

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viairmelin irmelin
terriblelove
16:18
1378 96e0
terriblelove
16:18
2514 5aa6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
terriblelove
16:16
6737 2ac1 500
so cute!
by Mario Testino.
terriblelove
09:18
Would you trust this guy? (think carefully)
terriblelove
09:07
6395 2c9d
Reposted fromfelicka felicka vialentilka lentilka
terriblelove
09:06
8230 b810 500
Reposted fromaxyz axyz viascianizm scianizm
terriblelove
09:06
-Uzależniłem się - mruknął (...)
-Uzależniłem się od Twoich słów. Od Twojego ciepła, które jest dla mnie jak błogosławieństwo. Od Twoich oczu, w których ciągle widzę cień uśmiechu. Od Twoich warg, których słodki posmak ciągle czuję gdzieś w zakamarkach mojego umysłu. Od myśli, które ciągle krążą wokół Ciebie (...)
-I wiesz... Boję się tego. Boję się, że znikniesz. Że będę musiał jakoś bez Ciebie wytrzymać. Że będę musiał wrócić do tego, co było wcześniej. Do mroku myśli i cienia wspomnień. Do monotonnych dni i nieprzespanych nocy, spędzonych
na myśleniu "co by było gdyby". Do melancholii. Do istnienia i nieżycia. Do tylko funkcjonowania.
— Bard od Siedmiu Boleści
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viadilemma dilemma
terriblelove
09:04
terriblelove
09:04
terriblelove
09:04
terriblelove
09:04
0546 4bac 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viainsanedreamer insanedreamer
terriblelove
09:04
8963 7d4c
terriblelove
07:32
Gdybym wiedziała, że się przewrócę to bym się położyła.
— mądrości mojej matulki, całkiem ciekawa rozmowa o włosach
Reposted byamfibijneumierajkurwo
terriblelove
07:21
terriblelove
06:59
9836 d565 500

Tokyo, 1996

Harry Gruyaert

Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viadilemma dilemma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl